Om oss

Se www.familiestogether.no for en oppdatert side om Families Together – Norge.

En viktig sak

Families Together ble startet av Lill Randi og Stig Rune Skaran i 2006 for å gi skolegang til barn som bor i landsbyer langt vekke fra byen. Få steder på landsbygda har råd til å ha sin egen skole i landsbyen, og av denne grunn er det mange familier som velger å sende barna sine til byene får å gå på skole der. Barn helt ned til fireårsalderen blir sendt til byen.  Tidligere var det vanlig at barna bodde hos slekninger, men nå blir det mer og mer vanlig at barna blir sendt til barnehjem for å bo der. I Yangon er det over 200 barnehjem og mer enn halvparten av barna på barnehjemmene har foreldre, men de har ingen kontakt med dem. Dette er en veldig trist og alvorlig situasjon som vi i Families Together ønsker å gjøre noe med.

Barn reiser vekk fra familiene sine for å få utdannelse i de større byene. Vi tror at det beste stedet for barnas utvikling er i sin egen familie, selv om bosituasjonen kan være veldig vanskelig og fattig. Barna lærer mest og best når de er i en trygg familie situasjon hvor mor og far viser kjærlighet. Dette er en av flere gode grunner til å tilby utdannelse på landsbygda slika t barn kan fortsette å bo hjemme.

Etniske grupper står i fare for å miste sitt eget språk og sin egen kulturelle identitet. Skoler overalt i Myanmar følger det burmesiske språket og offentlige lærere underviser på burmesisk. Barn som reiser vekk fra sin folkegruppe mister derfor sin etniske tilhørighet og lærer hverken å snakke, lese eller skrive sitt eget språk. Barna på lansdbygda trenger å lære seg hvordan de skal vedlikeholde denne kulturelle arven de har.

Families Together har per i dag fem stab. Prosjektet gir lønninger til 29 lærere ute i 13 landsbyer dette skoleåret (2017/18). Alle lærerene mottar årlig lærertrening samt undervisning om barns behov fra kvalifiserte lærere. Landsbylederene er veldig takknemlige for hvordan Families Together bidrar til landsbyene’s velvære.

50 kroner kan utrette mye for ett barn

Dette året hjelper prosjektet mer enn 500 barn i 13 førskoler og tre barneskoler i Chinfjellene. For 50 kroner i måneden kan Families Together forsørge et barn i landsbyen med skolegang. 50 kroner inkluderer lærerlønninger, oppfølging fra prosjektetet, administrasjon, reiseutgifter for prosjektstab og årlige seminarer for lærerene.

Vi ser frem til å fortsette å utvikle dette prosjektet og slik bringe familier sammen og Guds kjærlighet ut til folket i Myanmar.